ZÁVĚREČNÝ TEST

Vypadá to, že používáte zastaralý prohlížeč Internet Explorer od firmy Microsoft, který má již ukončenou podporu a aktualizace.
Kvíz korektně funguje pouze v novějších.

Váš email
V alergologické ambulanci je zapotřebí v době pandemie COVID-19:
Pacienti infikovaní virem SARS-Cov-2 léčení alergenovou imunoterapií:
Předpokládaným alergenem, který by mohl vyvolat anafylaktickou reakci u mRNA vakcín je:
AIT je z ekonomického pohledu ve srovnání s farmakoterapií:
AIT bývá uváděna jako prototyp personalizované medicíny protože:
AIT jakožto léčba založená na důkazech:
Pyl subtropických trav alergenovou skupinu 5:
Spektrum vyšetření týkající se pylu travin je:
Do čeledi lipnicovité nepatří:
Senzibilizační vliv alergenů Dermatophagoides pteronyssinus je s nejvyšším potenciálem:
Režimová opatření vůči roztočům jsou:
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kredity.
Podmínkou přidělení kreditů je splnění závěrečného testu s úspěšností minimálně 80%.
Kredity budou v registru ČLK připsány na konci měsíce.